Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - elektronsko-komunikacijsko omrežje

datum: 28.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, na območju Cola, Višenj, Podkraja, za namene graditve in vzpostavitve elektronskega komunikacijskega omrežja.

Številka: 35024-48/2015-9

Datum: 28.4.2015


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parcelah št. 3/1, 4/1, 1022/14 in 1020/0, vse šifra k.o. 2373 Col, na parcelah št.  937/0, 700/1, 926/0 in 938/1, vse šifra k.o. 2376 Višnje in na parcelah št. 33/2, 628/0, 629/1, 630/1 in 631/1, vse šifra k.o. 2375 Podkraj, za graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v dolžini 738,00 m, za dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, za odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.


 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-03/2014 z dne 11.11.2014

Mitja TRIPKOVIĆ

Namera