Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - dostop

datum: 07.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namene dostopa, v k.o. Ajdovščina.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parcelah št 360/4, 350/5, 1724/10, 297/31, 297/29, vse k.o. Ajdovščina, za namene dostopa v skupni površini 308,00 m2, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za  določen čas 30 let.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Številka: 35024-8/2015-2

Datum: 3.4.2015

Namera - pogodba o služnostni pravici - dostop