Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - elektronsko komunikacijsko omrežje v Podkraju

datum: 01.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namene izgradnje, obnove in vzdrževanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v Podkraju.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parcelah št. 3/1, 4/1, 1022/14, 1020/0, vse k.o. 2373 Col, na parcelah št. 937/0, 700/1, 926/0, 938/1, vse 2376 k.o. Višnje, ter na parcelah št. 33/2, 628/0, 629/1, 630/1, 631/1, vse 2375 k.o. Podkraj, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v skupni dolžini 717,00 m in širini 0,50 m, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za  določen čas 30 let.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Številka: 35024-48/2014-9

Datum: 1.4.2015

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - elektronsko omrežje v Podkraju