Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - izgradnja, obnova in vzdrževanje vodovoda v Podkraju

datum: 16.02.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namene izgradnje, obnove in vzdrževanja vodovoda Podkraj.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 650/1 k.o. 2375 Podkraj, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 4,10 m in širini 0,50 m in meteorne kanalizacije v dolžini 9,25 m in širini 0,50 m, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. *24 k.o. 2375 Podkraj.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - vodovod Podkraj