Povabilo bankam k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov

datum: 10.02.2015
kategorija: Javna naročila

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesecni EURIBOR + 0;

2. izhodišcna obrestne mera banke: 6 mesecni EURIBOR + 2,70;

3. višina subvencije 87.300,00€

4. odplacilna doba: 10 let;

5. moratorij na odplacevanje kredita: ni moratorija

6. stroški odobritve: maksimalno 75€ ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: maksimalno 0,2% od stanja kredita enkrat letno

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Obcina Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovšcina do 20.2.2015.

Z bankami, ki bodo oddale izjave bo sklenjena pogodba o sodelovanju. Vzorec pogodbe je v
prilogi povabilu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 36 59 116.

Obcina Ajdovšcina

Povabilo bankam k sodelovanju - stanovanjski krediti