Informativno povabilo bankam k sodelovanju

datum: 19.01.2015
kategorija: Javna naročila

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov po subvencionirani obrestni meri.

INFORMATIVNO POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014), Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, ki jih banke upoštevajo pri pripravi in oddaji informativne ponudbe za sodelovanje, so naslednji:

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;

2. višina subvencije je 87.300,00 €;

3. odplačilna doba je 10 let;

4. na odplačevanje kredita ni moratorija.

Informativna ponudba naj vsebuje:

1. višino obrestne mere po kateri je banka pripravljena sodelovati;

2. informativni izračun kreditne mase.

Rok za oddajo informativne ponudbe je 31.1.2015.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 36 59 116.

Banke naj informativno ponudbo pošljejo v roku iz četrte točke pogojev, v zaprti kuverti, s pripisom »informativna ponudba za sodelovanje«, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Občina Ajdovščina