Nov izvajalec storitve pomoč družinam na domu

datum: 14.01.2015
kategorija: Obvestila

Od 1. januarja 2015 ima Občina Ajdovščina novega izvajalca storitve pomoči na domu. Center za socialno delo Ajdovščina je namreč Občini sporočil, da v letu 2015 ne bo več opravljal te službe, zato so bili že v lanskem letu sproženi postopki za zamenjavo izvajalca. Na območju, na katerem je javno službo do sedaj izvajal Center za socialno delo Ajdovščina, tako od 1.1.2015 pomoč družini na domu izvaja Dom starejših občanov Ajdovščina. Delo pa opravljajo iste oskrbovalke, ki so se s Centra preselile k novemu delodajalcu.

Dom starejših občanov Ajdovščina opravlja pomoč družini na domu kot javno službo v naslednjih KS: Batuje, Brje, Črniče, Dobravlje, Gojače-Malovše, Kamnje-Potoče, Lokavec, Otlica, Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž, Vipavski Križ, Vrtovin in v zahodnem delu mesta Ajdovščina, zahodno od reke Hubelj. Za preostali del občine pa skrbijo oskrbovalke Zavoda Pristan.

Bodoči uporabniki iz območja, za katerega po novem skrbi Dom starejših občanov, se tako za izvajanje javne službe pomoči na domu dogovorite neposredno z novim izvajalcem (DSO, Ulica Milana Klemenčiča 1, Ajdovščina, 05/365-98-11). Morebitno oprostitev plačila storitve pa je potrebno še naprej urejati pri Centru za socialno delo, ki vam o morebitni oprostitvi plačila pomoči na domu izda odločbo.