Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - obnova in vzdrževanje električnega kablovoda v Budanjah

datum: 09.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Budanje.

Številka: 35024-56/2014-2

Datum: 7.1.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer:

-          na parceli št. 2473/3 k.o. 2379 Budanje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 52,00 m in širini 0,50 m, vodovoda v dolžini 48,00 m in širini 0.5 m in fekalne kanalizacije v dolžini 48.00 m in širini 0.5 m, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 101 k.o. 2379 Budanje.

-          na parceli št. 2473/9 k.o. 2379 Budanje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 37,00 m in širini 0,50 m, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 101 k.o. 2379 Budanje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - Budanje