Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 22.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe - vrtički Kresnice. Rok za prijavo na objavljeno namero se podaljšuje do 22. januarja 2015.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.      Občina Ajdovščina odda v najem, urejene vrtičke KRESNICE na parcelnih št. 1405/1, 1405/2, 1406/1 k.o. Šturje in 1288/23 k.o. Ajdovščina, kot je razvidno iz priloge, za potrebe vrta zainteresiranim posameznikom.

2.      Najemnina se določi na osnovi izdelane cenitve in znaša po posameznemu vrtu:

-          za vrtičke do 50 m2 = 20 EUR

-          za vrtičke od 51 do 60 m2 = 25 EUR

-          za vrtičke od 61 m2 do 70 m2 = 30 EUR

 

Poleg najemnine najemniki plačujejo še sorazmeren del ugotovljenih skupnih stroškov (odvoz smeti, voda, vzdrževanje skupnega objekta in površin..) glede na velikost najetega vrtička, kar vse ugotovi in po posameznikih razdeli najemodajalec.

Najemnina se plačuje 1 krat letno vnaprej, skupni stroški pa polletno.

Posebni najemni pogoji bodo določeni z najemno pogodbo.

3.      Najemno razmerje se sklepa za dobo od sklenitve pogodbe, predvidoma januarja 2015, do 31.12.2015.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina. Ponudnik mora v svoji prijavi na objavljeno namero navesti na katero številko vrta se prijavlja (glej skico).

 

Rok za prijavo na objavljeno namero se podaljšuje do 22. januarja 2015.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Datum:  22.12.2014                    

Namera - neposredna najemna pogodba - vrtički Kresnice