Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi

datum: 22.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v brezplačno uporabo zainteresiranemu uporabniku, prostore na levi strani pritličja v stavbi št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, skupne površine 322,41 m2, za dobo 3 let z odpovednim rokom 1 meseca.

Prostori se oddajajo za namene izvajanja socialnih programov oz. dopolnilnih programov organizacij mladih, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo navedeni pogoj (izvajanje izobraževanj, udejstvovanje v športu in kulturi,…).

Uporabnik si mora v prostoru urediti odštevalni števec za električno energijo.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o brezplačni uporabi.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval razpisane pogoje, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-20/2014-5

Datum:   19.12.2014

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Ajdovščina