Obvestilo o spremembi višine turistične takse

datum: 18.12.2014
kategorija: Obvestila

Obveščamo vse ponudnike turističnih nočitvenih storitev, da z novim letom začne veljati nova, višja vrednost turistične takse.

Dne 11. aprila 2014 je bil v Uradnem listu RS štev. 25/2014 objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, ki jo prvič po desetih letih od njene določitve v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma iz leta 2004 Vlada RS usklajuje z gibanjem cen življenjskih potrebščin. Tako po novem vrednost točke turistične takse znaša 0,115 €.

Sklep se začne uporabljati od 1. januarja 2015.

Občina Ajdovščina ima vrednost turistične takse določena v višini 11 točk, tako da znaša turistična taksa od 1.1.2015 dalje 1,26 €.

Obrazec za mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi dobite tu.