Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 27.10.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice.

Številka: 35024-52/2014-2

Datum: 27.10.2014

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 1327/2 k.o. 2387 Selo, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje: električnega priključka v dolžini 20,86 m in širini 0,50 m, ter vodovodnega priključka v dolžini 1,86 m in širini 0,50 m v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 586/1, 586/2 in 584, vse k.o. 2387 Selo.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice