Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 16.10.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013 in 50/2014) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim kupcem sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 997/16 k.o. Col, površine 22 m2, po ceni 30 eur/m2, kar skupaj znaša 660,00 eur.

Zainteresirani kupec nosi vse stroške davščin in prepisa lastništva.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

 Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 7113-15/2013-8

Datum:   16.10.2014

 Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe