Namera za sklenitev neposredne pogodbe

datum: 09.10.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Col.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim kupcem sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 997/17 k.o. Col, površine 42 m2, po ceni 30 eur/m2, kar skupaj znaša 1.260,00 eur.

Zainteresirani kupec nosi vse stroške davščin in prepisa lastništva.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 3528-13/2013-20

Datum:   8.10.2014

Namera za sklenitev neposredne pogodbe