Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi

datum: 25.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Kovk.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim uporabnikom sklenila neposredno pogodbo o brezplačni uporabi, s katero bo oddala v uporabo zainteresiranemu uporabniku, novozgrajeni objekt ob taborniškem domu na Kovku, ki zajema sanitarije, shrambo, umivalnico in večnamensko pokrito zunanjo teraso, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev. 

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o brezplačni uporabi.

Objekt se oddaja za izvedbo srečanj, aktivnosti, taborov, prireditev in druženj, skladno z DIIPom št. 351-97/2013.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 36300-12/2004-8

Datum:   24.09.2014

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi