Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 25.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala v najem, prostor pisarno št. 6 v izmeri 22,59 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbi na naslovu Gregorčičeva 20, Ajdovščina, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Najemnina je določena skladno s Pravilnikom o dajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) in za naveden prostor znaša 49,96 eur/mesec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 36300-20/2003-8

Datum:   24.09.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe