Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi

datum: 23.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Col.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim uporabnikom sklenila neposredno pogodbo o brezplačni uporabi, s katero bo oddala v uporabo zainteresiranemu uporabniku, prostor št. 16 oz. po etažnem elaboratu prostor št. 18 (70,36 m2) v Zadružnem domu na naslovu Col 78, 5273 Col, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o brezplačni uporabi.

Prostori se oddajajo osebi javnega prava za opravljanje javnih nalog, in sicer za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo le osebe javnega prava, ki izpolnjujejo navedeni pogoj.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-11/2009-15

Datum:   22.09.2014

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi