Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 23.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala najem oz. uporabo zainteresiranemu najemniku, prostor št. 7 (65 m2) v prvem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za določen čas 1 leta z odpovednim rokom 1 meseca.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Prostori se oddajajo za namene izvajanja dopolnilnih programov organizacij mladih, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo navedeni pogoj.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-12/2014

Datum:   22.09.2014

Namera - neposredna najemna pogodba