Javne objave kandidatov za župane, seznamov list kandidatov za volitve članov občinskega sveta in seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

datum: 19.09.2014
kategorija: Obvestila

Danes so vsa gospodinjstva v občini Ajdovščina prejela občinsko glasilo Ajdovske novice, v katerem so objavljene vse kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. Javne objave so na voljo tudi na spletni strani Občine Ajdovščina.

Predsednik Državnega zbora je v Uradnem listu RS št. 47/2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 5. oktobra 2014. Župan Občine Ajdovščina je v Uradnem listu RS št. 51/2014 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Ajdovščina, ki bodo prav tako 5. oktobra 2014. Za izvedbo obojih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina.  

Javne objave kandidatov za župane, seznamov list kandidatov za volitve članov občinskega sveta in seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina:

Javna objava seznama kandidatov za župana Občine Ajdovščina

Javna objava - liste kandidatov za občinski svet

Javna objava - kandidati za svete krajevnih skupnosti

Objave kandidatur na osrednji spletni strani Ministrstva za notranje