Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 09.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-46/2014-2

Datum: 9.9.2014

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 2767/2 k.o. 2391 Vipavski Križ, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 2,71m in širini 0,50m, ter jaška za priključitveni vod elektrike v dolžini 0,80m in širini 0,80m, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.