Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 08.09.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-47/2014-2

Datum: 8.9.2014

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer:

-          na parc. št. 3533/1 k.o. 2395 Brje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega SN elektrovoda  v dolžini 36,50m in širini 0,50m;

-          na parc. št. 3532/3 k.o. 2395 Brje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega NN elektrovoda v dolžini 194,50m in širini 0,50m, ter zemeljskega SN elektrovoda v dolžini 236,00m in širini 0,50m;

v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.