Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter mnenj občin - DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina

datum: 08.08.2014
kategorija: Obvestila

Iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor, so nam v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce - Ajdovščina posredovali usklajena in potrjena stališča do pripomb in predlogov, ki so bila podana v času trajanja javne razgrnitve (med 24. februarjem 2014 in 26. marcem 2014) ter mnenj občin.

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve smo objavili na spletni strani ministrstva - direktna povezava.