Tehnološka oprema za Učni center Brje

datum: 07.08.2014
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za Tehnološko opremo za Učni center Brje.

Del javnega naročila se financira iz nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, iz programa Leader.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 2.9.2014 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisom del, ki jih najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite prek Portala javnih naročil, pod objavo št. JN8288/2014 z dne 7.8.2014.

Razpisna dokumentacija

Popis

Načrt tehnološke opreme

Naročnik zainteresirane ponudnnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 9.9.2014 do 10:00, objava na Portalu JN pod št. JN8884/2014 z dne 2.9.2014.