Javno naznanilo – javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov

datum: 06.08.2014
kategorija: Obvestila

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo ter Agencija RS za okolje z javnim naznanilom obveščajo javnost o razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34 ter vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročila o vplivih na okolje in osnutka odločitev o okoljevarstvenem soglasju.

Gradivo bo razgrnjeno od 1. septembra 2014 do 30. septembra 2014 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor, na Tržaški cesti 19a v Ljubljani ter v prostorih Občin, skozi katere poteka trasa plinovoda, torej tudi v prostorih naše Občine Ajdovščina, na Cesti 5. maja 6a.

JAVNA OBRAVNAVA bo v Ajdovščini potekala 2. septembra 2014, s pričetkom ob 16.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.

Javno naznanilo

Obrazec za pripombe