Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 18.07.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-42/2014-3

Datum: 18.7.2014

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer:

-          na parc. št. 2162/267 k.o. 2383 Vrtovin, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje: elektrovoda v dolžini 13,10m in širini 0,80m, ter dostopne poti v dolžini 36,28m in širini 3,50m;

-          na parc. št. 2168/2 k.o. 2383 Vrtovin, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje: elektrovoda v dolžini 9,10m in širini 0,80m;

v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.