Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 03.07.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi Prodajne pogodbe, s katero bo prodala  solastniški delež do ½ na nepremičnini parc. št. 1001/9 k.o. Ajdovščina (skupne površine 86 m2), za ceno 2.150 eur.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 7113-1/2010-41

Datum:   3.7.2014

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe