Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 05.06.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Namiznoteniškim klubom Burja Ajdovščina, sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala prostor št. 8 v izmeri 65,00 m2, v prvem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, za določen čas 1 leta z odpovednim rokom 1 meseca.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-6/2014-4

Datum:   4.6.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe