Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 02.06.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-34/2014-2

Datum: 2.6.2014

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 1070/735 k.o. 2391 Vipavski Križ, za izgradnjo, potek, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 6,05m in širini 1,00m, ter na parc. št.  k.o. 1070/378 k.o. Vipavski Križ, za izgradnjo, potek, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 33,30m in širini 1,00m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1070/90 in parc. št. 1070/89, oboje  k.o. 2391 Vipavski Križ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.