Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem

datum: 02.06.2014
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem.

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 – v nadaljevanju pravilnik) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine in v časopisu Ajdovske novice dne 17.12.2013, objavlja Občinska uprava Občine Ajdovščina

DOKONČNO PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ OBČINE AJDOVŠČINA V NAJEM

ZŠ    PRIIMEK IN IME                TOČKE

1.     Slokar Erika                       680

2.     Prajnšperger Anja             660

3.     Aliji Gulšen                        570

4.     Pirnar Janja                       500

5.     Podgornik Marko               490

6.     Maroh Črv Gordana          485

7.     Černigoj Jasmina              470

8.     Kodrič Meri                        470

9.     Smlatić Almir                      465

10.   Kurtiši Mehdi                      460

11.   Škrlj Elena                         455

12.   Vasiljević Slađan               450

13.   Bizjak Denis                       440

14.   Kaplar Josip                       440

15.   Žunko Bijelić Tina              440

16.   Škerjanec Petra                 435

17.   Vičič Boris                          410

18.   Lavrenčič Matej                  410

19.   Gashi Cilka                        410

20.   Vukotić Dalibor                  390

21.   Stanić Slaven                    390

22.   Gorjup Leonarda              390

23.   Halvadžić Admir                385

24.   Vukotić Enver                   370

25.   Bratina Ines                      370

26.   Šulin Cristian                     365

27.   Praček Tamara                 360

28.   Možina - Bizjak Silvija       355

29.   Pandurević Dejan             340

30.   Blaznik Nadja                    340

31.   Keš Alena                         310

32.   Simčič Vasja                     290

33.   Gregorčič Majda               290

34.   Kavalar Petra Ana            220

35.   Divjak Aleš                        190

36.   Tukić Samir                       185

Občina Ajdovščina ima na razpolago trenutno 7 neprofitnih stanovanj, ki bodo dodeljena prvim sedmim uvrščenim upravičencem iz te liste.

Dokončna prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem ostaja v veljavi največ do naslednjega javnega razpisa, vendar ne več kot eno leto od objave te liste na spletni strani Občine Ajdovščina.

Ta dokončna prednostna lista se bo upoštevala tudi za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času njene veljavnosti izpraznjena ali na novo pridobljena.

Upravičencem bodo izdane odločbe o dodelitvi stanovanja.

 

Številka: 352-7/2013

Datum:   30.5.2014