Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 22.05.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-29/2014

Datum: 22.5.2014

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 1211/8 k.o. 2389 Skrilje, za pravico dostopa po delu zemljišča parc. št 1211/8 k.o. 2389 Skrilje, v dolžini 20 m ter širini 2m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *32/0 k.o. 2389 Skrilje in parc. št. *33/0  k.o. 2389 Skrilje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.