Dom krajanov Plače

datum: 16.05.2014
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za Dom krajanov Plače.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 5.6.2014 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisom del, ki jih najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite prek Portala javnih naročil, pod objavo št. JN5608/2014 z dne 5.6.2014.

Razpisna dokumentacija

Popis

Določeni načrti so dostopni na spodaj navedeni povezavi (interesenti lahko dostopajo z uporabniškim imenom "javni", gesla pa ni) ftp.ajdovscina.si , pod naslovom Načrti za Dom krajanov Plače 4301-5/2014.

Objavljamo popravek popisa zaradi dodane postavke 27 pri Zunanji ureditvi, ki se nanaša na dobvao in vgradnjo male biološke čistilne naprave - Portal javnih naročil pod objavo JN5772/2014 z dne 21.5.2014.

Popis - popravek 21.5.2014

Objavljamo detajl izvedbe klopi pri zunanji ureditvi DK Plače, objavljeno na Portalu JN pod zap. št. JN6044/2014 z dne 28.5.2014, skupaj s popravkom razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na dokazovanje referenc.

Detajl klopi 

Objavljamo sheme oken in vrat ter popravek popisa del za DK Plače, objavljeno na Portalu JN pod zap. št. JN6099/2014 z dne 29.5.2014.

Sheme oken

Sheme vrat

Popis - popravek 29.5.2014