Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 25.04.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-26/2014-3

Datum: 25.4.2014

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 2468/1 k.o. 2379 Budanje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje: zračnega elektrovoda v dolžini 5,00m in širini 1,00m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št.  1190/1 k.o. 2379 Budanje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.