Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

datum: 24.04.2014
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 – v nadaljevanju pravilnik) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine in v časopisu Ajdovske novice dne 17.12.2013, določa Občinska uprava Občine Ajdovščina naslednjo

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

ZŠ    PRIIMEK IN IME               TOČKE

1.     Slokar Erika                      680

2.     Prajnšperger Anja            660

3.     Aliji Gulšen                       570

4.     Pirnar Janja                      500

5.     Podgornik Marko              490

6.     Maroh Črv Gordana         485

7.     Černigoj Jasmina             470

8.     Kodrič Meri                       470

9.     Smlatić Almir                    465

10.   Kurtiši Mehdi                    460

11.   Škrlj Elena                        455

12.   Vasiljević Slađan              450

13.   Bizjak Denis                     440

14.   Kaplar Josip                     440

15.   Žunko Bijelić Tina             440

16.   Škerjanec Petra               435

17.   Vičič Boris                        410

18.   Lavrenčič Matej                410

19.   Gashi Cilka                       410

20.   Vukotić Dalibor                 390

21.   Stanić Slaven                   390

22.   Gorjup Leonarda             390

23.   Halvadžić Admir               385

24.   Vukotić Enver                  370

25.   Bratina Ines                     370

26.   Šulin Cristian                   365

27.   Praček Tamara                360

28.   Možina - Bizjak Silvija      355

29.   Pandurević Dejan           340

30.   Blaznik Nadja                  340

31.   Keš Alena                       310

32.   Simčič Vasja                   290

33.   Gregorčič Majda             290

34.   Kavalar Petra Ana          220

35.   Divjak Aleš                     190

36.   Tukić Samir                    185

V primeru, da upravičenci dosežejo enako število točk po seštevku stanovanjskih in socialnih razmer, prednostnih kategorij in dodatnega pogoja, imajo prednost prosilci, ki imajo daljšo dobo bivanja v občini Ajdovščina.

Prijavljenim na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo izdane odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oziroma sklepi o zavrženju vlog.

 

DIREKTOR

Janez Furlan, univ. dipl. inž. zoot.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem