Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 01.04.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Državnim zborom RS, stranko Pozitivna Slovenija, sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala prostor – pisarno št. 13 v izmeri 8,60 m2, v prvem nadstropju objekta na Goriški cesti 17 v Ajdovščini, za najemnino določeno na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08), za določen čas 5 let z odpovednim rokom 6 mesecev.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                               Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-8/2014-4

Datum:   1.4.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe