Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 01.04.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Krtelj Valentinom in Suzano, Šibeniška 20, 5270 Ajdovščina, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišče parc. št. 594/2 k.o. Ajdovščina, po ceni 60 €/m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                               Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 462-1/1999-14

Datum:   01.04.2014ž

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina