Namera za ustanovitev stvarne služnosti

datum: 18.03.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za ustanovitev lastne služnosti na nepremičninah v lasti občine.

Številka: 478-179/2012

Datum:  18.03.2014

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parc. št. 632/11 k.o. Ajdovščina za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje dvigala, klančine in stopnic ter za dostop, v skupni površini 271,52 m2 ter za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje stopnic ter dostop do parkirišča, v skupni površini  36 m2 na parc. št. 632/26 k.o. Ajdovščina v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 632/27, 657/3 in 658/4, vse k.o. Ajdovščina. 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

 Marjan POLJŠAK l.r.

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice