Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2014/15

datum: 26.02.2014
kategorija: Obvestila

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca letos potekal v marcu - od 3.3. do 7.3. 2014.

V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtec Ob Hublju, Črniče, Selo in Vipavski Križ, vsak dan od 9.00 do 15.00 ure, v sredo 5. 3. 2014 pa do 17.00 ure.

V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtec Ribnik, Lokavec, Budanje in Col, vsak dan od 9.00 do 15.00 ure, v sredo 5. 3. 2014 pa do 17.00 ure.

V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtec Vipava, Vrhpolje in Podnanos v času od 9.00 do 15.00, v sredo 5. 3. 2014 pa do  17.00 ure.

Obrazce za vpis boste starši dobili v vrtcu ali na spletni strani mojedete.si.

S seboj prinesite enotne matične in davčne številke obeh staršev in otroka, ker jih potrebujete pri izpolnitvi vloge za vpis.

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa želijo spremembo enote za prihodnje šolsko leto, ponovno obveščamo, da morajo to željo javiti pomočnici ravnateljice v tednu, ko poteka vpis za š. l. 2014/2015.

Starši, ki imajo otroka v vrtcu že vpisanega, ga za prihodnje šolsko leto ne potrebujejo ponovno vpisovati.

Vloge sprejemamo po pošti na upravo vrtca ali osebno v času vpisa.

Uprava vrtca