Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 25.02.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-11/2014-3

Datum: 25.2.2014

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

in

POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer, na parc. št. 2529/13 k.o. 2384 Črniče, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 41,29m in širini 0,50m, ter posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na severovzhodnem delu objekta na parc. št. 640/5 k.o. 2384 Črniče, v zračni prostor dela parc. št. 2529/13 k.o. 2384 Črniče, v dolžini 16,81m in širini 0,45m ter skupne površine 7,34m2, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 639/0 in parc. št. 640/5, oboje  k.o. 2384 Črniče.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.