Energetsko učinkovita sanacija vrtca Ob Hublju

datum: 17.02.2014
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Energetsko učinkovita sanacija vrtca Ob Hublju.

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 20.3.2014 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, načrti in popisom del, ki jih najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite prek Portala javnih naročil, pod objavo št. JN1873/2014 z dne 17.2.2014.

 Razpisna dokumentacija

 Popis del

Načrti so dostopni na spodaj navedeni povezavi (interesenti lahko dostopajo z uporabniškim imenom "javni", gesla pa ni) ftp.ajdovscina.si , pod naslovom Načrti za energetsko sanacijo vrtca 4301-7/2014.

 

Prilagamo popravke popisov, objava na Portal JN2838/2014, dne 11.3.2014.  

Popravek popisa