Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 13.02.2014
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja povabilo bankam k sodelovanju.

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 13/2012 in 12/2013), sklepa Obmocne obrtne zbornice Ajdovšcina št. 43-3/2014 z dne 9.1.2014 ter pooblastila Občina Vipava št. 302-1/2014 z dne 10.1.2014, Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov, kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

Sklop 1 – stanovanjski krediti
1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;
2. izhodiščna obrestne mera banke: 6 mesečni EURIBOR + 2,70;
3. višina subvencije 87.300,00€
4. odplačilna doba: 10 let;
5. moratorij na odplačevanje kredita: ni moratorija
6. stroški odobritve: maksimalno 75€ ne glede na višini kredita
7. stroški vodenja kredita: maksimalno 0,2% od stanja kredita enkrat letno

Sklop 2 – krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;
2. izhodiščna obrestne mera banke: 6 mesečni EURIBOR + 4,7
3. višina subvencije: 60.000,00€ Občina Ajdovščina, 4.000,00€ Območna obrtna
zbornica Ajdovščina in 30.000,00€ Občina Vipava, skupaj 94.000,00€
4. odplačilna doba:
- za kredite za nakup premičnin (ne glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 20.000,00€
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin od 25.001 EUR do višine kredita 50.000 EUR je odplačilna doba 7 let in višina subvencije 37.000,00€;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 50.001EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 37.000,00€.
5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2014
6. stroški odobritve: maksimalno 75€ ne glede na višini kredita
7. stroški vodenja kredita: maksimalno 0,2% od stanja kredita enkrat letno

Sklop 3 – krediti za investicije v kmetijstvu
1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;
2. izhodiščna obrestne mera banke: 6 mesečni EURIBOR + 4,4;
3. višina subvencije: 8.000,00€
4. odplačilna doba:
- za kredite do višine kredita 7.000 EUR je odplačilna doba 3 leta in višina subvencije 1.600,00€;
- za kredite od 7.001 EUR do višine kredita 20.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 3.200,00€;
- za kredite nad višino kredita 20.001 EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 3.200,00€.
5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2014
6. stroški odobritve: maksimalno 50€ ne glede na višini kredita
7. stroški vodenja kredita: brez stroškov

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do 21.2.2014.
Z bankami, ki bodo oddale izjave bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu. Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 36 59 116.
 

Občina Ajdovščina

Povabilo bankam k sodelovanju, februar 2014