Objava prostih delovnih mest

datum: 27.01.2014
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja dve prosti delovni mesti koordinator projekta Holistic. Rok za prijavo je 3.2.2014.

Prijavi je obvezno priložti dokazila o ozpolnjevanju razpisnih pogojev. Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo do roka prispele po navadni pošti. Kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor, bodo opravljali pisni test iz poznavanja projekta Holistic in angleškega jezika.

Objava prostih delovnih mest

O projektu Holistic

IPA_adriatic_160811

HOLISTIClogo

logo_euc

ministrstvo-za-gospodarstvo