Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe

datum: 17.01.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Kamnje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 in 75/2012) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO: 

Občina Ajdovščina bo z Marijo Kandus, Potoče 44, 5263 Dobravlje, sklenila menjalno pogodbo, s katero bo zemljišče s parc. št. 2341/7 k.o. (2388) Kamnje, ki je v njeni lasti, zamenjala za zemljišča s parc. št. 1028/2, 1029/2 in 1029/4, vse k.o. (2388) Kamnje, ki so v lasti Marije Kandus.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-202/2013-12

Datum:   17.1.2014

Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Kamnje