Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 17.12.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-66/2013-3

Datum: 17.12.2013 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja  

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer: 

na parc. št. 2325/9 k.o. 2388 Kamnje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje elektrovoda v dolžini 31,47m in širini 1,00m ter dolžini 5,31m in širini 1,50m, in vodovoda v dolžini 31,47m in širini 1,00m; 

ter na parc. št. 2327/0 k.o. 2388 Kamnje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje elektrovoda v dolžini 51,84m in širini 1,00m in vodovoda v dolžini 51,84m in širini 1,00m; 

v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 3/11 k.o. 2388 Kamnje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.