Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 12.12.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Vidom Pregljem, predstavnikom glasbene skupine Storming elephants, sklenila pogodbo o brezplačni uporabi, s katero mu bo oddala prostor št. 14 (16,96 m2) v drugem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za obdobje 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

 Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-11/2013-18/2013

Datum:   11.12.2013

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina