Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 12.12.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z družbo FPM Černigoj d.o.o., Ustje 72a, 5270 Ajdovščina, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišča parc. št. 1070/93 (82 m2),  1070/96 (3m 2) in 1070/106 (1m2), vse  k.o. Vipavski Križ, vse po ceni 55 €/m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

 Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-178/2008-13

Datum:   11.12.2013

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ