Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 26.11.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-65/2013-2

Datum: 26.11.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parc. št. 2065/9 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje

elektrovoda v dolžini 3,7m in širini 0,50m in v skupni površini 1,85m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2054/1 k.o. 2399 Planina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.