Športno igrišče Selo - 2. faza

datum: 22.11.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Športno igrišče Selo - 2. faza.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 16.12.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN14893/2013 z dne 22.11.2013. 

 Razpisna dokumentacija

Popisi za Sklop 1: Novogradnja garderobe

Popisi za sklop 2: Ureditev igralnih površin

 

 Prilagamo popravke popisov in načrte, objava JN15096/2013, oddano na Portal JN dne 27.11.2013.

Popravki popisov za Sklop 1: Novogradnja garderobe

Načrti

Prilagamo tehniče podrobnosti glede čistilne naprave, objava JN15454/2013,  oddano na Portal JN dne 5.12.2013.

Tehnične značilnosti ČN