Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 06.11.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-61/2013-2

Datum: 6.11.2013

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parc. št. 2152/1 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 12,40m in širini 1,00m in v skupni površini 12,40m2 in elektrovod v dolžini 14,32m in širini 1,00m in v skupni površini 14,32m2, ter na parc. št. 2155/1 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje elektrovoda v dolžini 3,57m in širini 1,00m in v skupni površini 3,57m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 627/1, 630/2 in *33/1, vse k.o. 2399 Planina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.