Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 14.10.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-57/2013-3

Datum: 14.10.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja 

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 2336/7 k.o. 2388 Kamnje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje dostopne poti v dolžini 1,22m in širini od 4,44m do 8,14m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 257/1 k.o. 2388 Kamnje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.