Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 07.10.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-52/2013-2

Datum: 7.10.2013

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v javno koristi na nepremičnini par. št.:

-          2771/2 k.o. 2391 Vipavski Križ, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela zemeljskega elektrovoda NNO 400/230V Vipavski Križ, dolžine 734,20m in širine 1,00m, ter skupne površine 734,20m2;

-          2771/5 k.o. 2391 Vipavski Križ, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo  dela zemeljskega elektrovoda NNO 400/230V Vipavski Križ, dolžine 1,15m in širine 1,00m, ter skupne površine 1,15m2;

-          2782/1 k.o. 2391 Vipavski Križ, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela zemeljskega elektrovoda NNO 400/230V Vipavski Križ, dolžine 295,40m in širine 1,00m, ter skupne površine 295,40m2;

-          2782/2 k.o. 2391 Vipavski Križ, izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela zemeljskega elektrovoda NNO 400/230V Vipavski Križ, dolžine 47,65m in širine 1,00m, ter skupne površine 47,65m2;

 za 30 let, v korist vsakokratnega služnostnega upravičenca.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.